Ylistaro Racing 2021

Ylistaron kylien yhteistyönä järjestetään kylien tutustumistapahtuma Ylistaro Racing 2021. Tavoitteena on , että tutustutaan eri kylien mielenkiintoisimpiin tutustumiskohteisiin. Näin saadaan näille kohteille tunnettavuutta. Tapahtuma järjestetään ajalla 1. – 31.7.2021. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan tuotepalkinto.

Ylistaron kylille toteutetaan 2-3 tutustumiskohdetta/kylä. Osallistujat tutustuvat kohteisiin omatoimisesti ja kohteisiin pääsee autolla, pyörällä tai jalan. Kohteissa on esittelytaulu sekä laatikko, jossa olevaan vihkoon kirjataan nimi ja yhteystiedot arvontaa varten. Kohteet löydät täältä

Ylistaron kylät tutuiksi ja iloisesti reippailemaan.

Järjestää: Leader kehittämishanke: Ylistaron kylät – elämää ja toimintaa kehittyvällä maaseudulla Projektipäällikkö Keijo Mäenpää 044-9741530, nskainasto@gmail.com

Valokuituyhteydet

Haluatko toimintavarman internetyhteyden kotiin, yritykselle?

Internet-yhteyksien tarve on kasvanut näinä päivinä erityisesti etäopetuksen ja etätyöskentelyn lisääntyessä. Samoin kasvussa oleva suoratoistopalveluiden käyttö sekä tulevaisuudessa televisiokuvan siirto tietoliikenneyhteyksiä pitkin tulee kasvattamaan yhteyksien siirtokykytarvetta.

Mobiiliverkko antaa vielä tällä hetkellä alueesta riippuen kohtuullisen kattavuuden, mutta käytön lisääntyessä samaa kokonaiskapasiteettia jaetaan kaikkien käyttäjien kesken. Tämä tulee aiheuttamaan omaan käyttöön saatavan yhteyden heikkenemistä ja palvelutarjonnan rajoittumista.

Valokuituyhteyden etuna on verkon tasainen ja jatkuva yhteystaso. Esimerkiksi 100 Mbit/s yhteys tuo jatkuvasti käyttäjälle sen nopeuden, joka ei ole riippuvainen hetkellisistä käyttäjämäärän kasvuista tai sääolosuhteista. Valokuidun kapasiteettia voidaan laajentaa käyttäjän tarpeiden mukaan.

Alueellamme toimiva Leader-ryhmä Liiveri on saanut ELY-keskukselta tukea valokuituyhteyksien suunnittelemiseksi maaseutualueille. Mahdolliseen valokuituverkon rakentamiseen on myös tarjolla EU-rahoitusta huomattava osuus.

Selvitämme Ylistaron kylien asukkailta kiinnostusta valokuituyhteyksiin. Tämä kysely ei ole sitova vaan haemme tällä kiinnostuksen laajuutta koko Ylistaron alueelle varsinaisen suunnittelun pohjaksi. Kiinnostuksen kattavuuden perusteella harkitaan valokuituyhteyden rakentamista eri kylien kautta. Kylillä voidaan tarvittaessa järjestää Liiverin valokuituasiantuntijan esittelytilaisuuksia.

Suunnittelupohjana valokuituverkkoon liittymisen hintahaarukka on 1200-1500€ ja se voidaan maksaa useammassa maksuerässä. Yhteyden käyttöönoton jälkeen arvioidaan kuukausittainen käyttömaksu  hintahaarukkaan 30-35 €/kk. Riittävän kiinnostuksen löytyessä selvitetään toteuttamisvaihtoehtoja avoimen verkon periaatteella. Varsinaista selvitystyötä varten perustetaan oma erillinen kehittämishanke.

Pyydämme vastauksia ensi tilassa. Kysely on edelleen avoinna ja oman kiinnostuksen kannattaa laittaa tänne.

Esikyselyn kokoaa kehittämishanke ”Ylistaron kylät – elämää ja toimintaa kehittyvällä maaseudulla”. Projektipäällikkö Merja Niemistö puh 044 9741530, email: nskainasto@gmail.com

Valokuitukyselyyn tästä

Ylistaron alueen tonttipörssi

Ylistaron alueen tonttipörssi on julkaistu. Sivuille on kerätty tietoja yksityisessä omistuksessa olevista tonteista. Kylän yhteyshenkilön kautta saa kiinnostavista kohteista maanomistajan yhteystiedot. Sen jälkeen jatkotoimenpiteet siirtyy ostajan ja myyjän väliseksi.

Kylien tonttiyhteyshenkilöt ovat vapaaehtoisia kyläläisiä, jotka tuntevat lähialueitaan ja niiden maanomistajia. He voivat tarvittaessa antaa neuvoja ja vaikka etsiä ostajaa kiinnostavia kohteita.

Kaikilla kylillä ei vielä ole saatu tontteja tallennettua näille sivuille, joten kannattaa olla yhteydessä kiinnostavien alueiden yhteyshenkilöihin. Täältä löydät kylien tonttiyhteyshenkilöt

Ylistaron kylät

Ylistaron kunta lakkautui kuntaliitoksessa yhdistyenNurmon jaSeinäjoen kanssa uudeksi Seinäjoeksi vuonna 2009. Ylistaro on hyvien yhteyksien taajama, johon liittyy useita maaseutumaisia, vireitä kyliä. Seinäjoen kaupunkikeskustasta Ylistaroon kuljetaan Valtatietä 18 Vaasan suuntaan. Ylistarosta alkaa myös Valtatie 16, joka kulkee Lapuan kautta Jyväskylään. Ylistaroa halkoo Pohjanmaan suurin joki, Kyrönjoki, jonka kulttuurimaisemat muodostavat pitkän, upean maisema-alueen. Vaasa – Seinäjoki rautatie kulkee läpi Ylistaron.Ylistaron merkittävin nähtävyys on vuonna 1852 rakennettu Ylistaron kirkko. Se on Suomen kolmanneksi suurin kirkko, jonka pääristi kohoaa 52 metrin korkeuteen. Kirkkosalin pituus ovelta alttaritaululle on noin 50 m ja korkeus 16 m. Kirkkosaliin mahtuu noin 2 500 henkeä. Kirkkosalin sivustoilla on puurakenteiset kaksikerroksiset lehterit. Ylistaro tunnetaan tänä päivänä aktiivisena ja kehittyvänä kaupunginosana. Hyvät kulkuyhteydet ja idyllinen maalaismiljöö, jossa alueen palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden asumiseen, elämiseen ja yrittämiseen.